فلاش تانک اوشن سفید

 • کد محصول : 4111108
 • تعداد در کارتن : 5 عدد
 • سایز کارتن : 56×42×49
 • وزن کارتن : 17 کیلوگرم
 • رنگ : سفید
 • گنجایش : 2 تا 7 لیتر
 • جنس : پلاستیک
 • نوع عملکرد : اهرمی و دکمه ایی
 • نوع خروج آب : دو مرحله ایی
 • قابلیت ها : تنظیم میزان آب

فلاش تانک اوشن سفید شصتی طلایی

 • کد محصول : 4111109
 • تعداد در کارتن : 5 عدد
 • سایز کارتن : 56×42×49
 • وزن کارتن : 17 کیلوگرم
 • رنگ : سفید شصتی طلایی
 • گنجایش : 2 تا 7 لیتر
 • جنس : پلاستیک
 • نوع عملکرد : اهرمی و دکمه ایی
 • نوع خروج آب : دو مرحله ایی
 • قابلیت ها : تنظیم میزان آب

فلاش تانک اوشن طرح دار

 • کد محصول : 4111110
 • تعداد در کارتن : 5 عدد
 • سایز کارتن : 56×42×49
 • وزن کارتن : 17 کیلوگرم
 • رنگ : سفید طرح دار
 • گنجایش : 2 تا 7 لیتر
 • جنس : پلاستیک
 • نوع عملکرد : اهرمی و دکمه ایی
 • نوع خروج آب : دو مرحله ایی
 • قابلیت ها : تنظیم میزان آب

فلاش تانک اوشن طرح دار شصتی طلایی

 • کد محصول : 4111111
 • تعداد در کارتن : 5 عدد
 • سایز کارتن : 56×42×49
 • وزن کارتن : 17 کیلوگرم
 • رنگ : سفید طرح دار شصتی طلایی
 • گنجایش : 2 تا 7 لیتر
 • جنس : پلاستیک
 • نوع عملکرد : اهرمی و دکمه ایی
 • نوع خروج آب : دو مرحله ایی
 • قابلیت ها : تنظیم میزان آب

فلاش تانک اوشن متالیک

 • کد محصول : 4111112
 • تعداد در کارتن : 5 عدد
 • سایز کارتن : 56×42×49
 • وزن کارتن : 17 کیلوگرم
 • رنگ : مشکی متالیک
 • گنجایش : 2 تا 7 لیتر
 • جنس : پلاستیک
 • نوع عملکرد : اهرمی و دکمه ایی
 • نوع خروج آب : دو مرحله ایی
 • قابلیت ها : تنظیم میزان آب