سه تکه سفید

 • کد محصول : 4213116
 • تعداد در کارتن : 12 عدد
 • سایز کارتن : 43 ×32.5 ×27.5
 • وزن کارتن : 5کیلوگرم
 • رنگ : سفید
 • جنس : پلاستیک
 • نوع عملکرد : فشاری
 • قابلیت ها : استفاده بصورت تکی و ست

سه تکه سفید کروم

 • کد محصول : 4213117
 • تعداد در کارتن : 12 عدد
 • سایز کارتن : 43 ×32.5 ×27.5
 • وزن کارتن : 5کیلوگرم
 • رنگ : سفید کروم
 • جنس : پلاستیک
 • نوع عملکرد : فشاری
 • قابلیت ها : استفاده بصورت تکی و ست

سه تکه متالیک

 • کد محصول : 4213118
 • تعداد در کارتن : 12 عدد
 • سایز کارتن : 43 ×32.5 ×27.5
 • وزن کارتن : 5کیلوگرم
 • رنگ : متالیک
 • جنس : پلاستیک
 • نوع عملکرد : فشاری
 • قابلیت ها : استفاده بصورت تکی و ست

سه تکه مشکی طلایی

 • کد محصول : 4213119
 • تعداد در کارتن : 12 عدد
 • سایز کارتن : 43 ×32.5 ×27.5
 • وزن کارتن : 5کیلوگرم
 • رنگ : مشکی طلایی
 • جنس : پلاستیک
 • نوع عملکرد : فشاری
 • قابلیت ها : استفاده بصورت تکی و ست

سه تکه مشکی طلایی پلاس

 • کد محصول : 4213120
 • تعداد در کارتن : 12 عدد
 • سایز کارتن : 43 ×32.5 ×27.5
 • وزن کارتن : 5کیلوگرم
 • رنگ : مشکی طلایی پلاس
 • جنس : پلاستیک
 • نوع عملکرد : فشاری
 • قابلیت ها : استفاده بصورت تکی و ست

سه تکه سفید طلایی

 • کد محصول : 4213121
 • تعداد در کارتن : 12 عدد
 • سایز کارتن : 43 ×32.5 ×27.5
 • وزن کارتن : 5کیلوگرم
 • رنگ : سفید طلایی
 • جنس : پلاستیک
 • نوع عملکرد : فشاری
 • قابلیت ها : استفاده بصورت تکی و ست

سه تکه سفید طلایی پلاس

 • کد محصول : 4213122
 • تعداد در کارتن : 12 عدد
 • سایز کارتن : 43 ×32.5 ×27.5
 • وزن کارتن : 5کیلوگرم
 • رنگ : سفید طلایی پلاس
 • جنس : پلاستیک
 • نوع عملکرد : فشاری
 • قابلیت ها : استفاده بصورت تکی و ست