درباره ما ...

موسسه تولیدی صبا در سال 1358 تاسیس و در عرصه تولید وسایل بهداشتی ساختمانی فعالیت نموده که با بهره گیری از مهندسین و تکنسین های مجرب در بخش تحقیق و توسعه اقدام به طراحی صنعتی محصولات خود نموده و ضمن استفاده از تکنولوژی روز دنیا و همت مهندسین نخبه صاحب سبک موفق به تاسیس بخش صنعتی صبا گردیده است که اکنون محصولات آن یک گام  از محصولات هم نوع پیشی گرفته و پویاتر از همیشه در حال توسعه و پیشرفت میباشد.لازم به ذکر است که طراحی و تدوین کلیه محصولات  توسط مهندسین خلاق ومبتکر این موسسه انجام شده است و اکنون تحت لیسانس (  بی کیو سی ) اروپا که اجرای الزامات آن از تعهدات و اهداف بلند مدت استراتژیک این مدیریت که تضمین کننده بهبود مستمر میباشد فعالیت مینماید. مدیریت این موسسه در برنامه های استراتژیک خود پرسنل مجرب ، دستگاههای پیشرفته با به کار گیری آموزشهای به  روز را در دستور کار خود قرار داده است