فلاش تانک صبا

فلاش تانک محفظه‌ای است که در سرویس بهداشتی نصب میشود و آب را درون خود نگه می‌دارد که در مواقع نیاز می توان آب ذخیره شده را جهت شتسشوی سرویس بهداشتی با فشار استفاده نمود که این کار با کشیدن اهرم یا فشردن دکمه تخلیه انجام خواهد شد.
امروزه حتی تصور یک سرویس بهداشتی بدون فلاش تانک هم امکان پذیر نیست چون که تمیزی و بهداشت لازمه اولیه یک سرویس بهداشتی است . با پیشرفت تکنولوژی فلاش تانک های صبا هم رنگ و لعاب و امکانات جدیدی پیدا کرده است که ما در گروه تولیدی صبا توانستیم فلاش تانکهایی تولید کنیم که هم از لحاظ کیفیت و هم از لحاظ کارایی و هم از لحاظ زیبایی منحصر به فرد باشد…