هەڵگری ده ست سرى لیلیۆم

  • مادەی بەکارهێنراو PP
  •  توانای بەکارهێنانی کاغەزی ڕۆڵ
  • درگاى شەفافی هەیە
  •  سەرێکی تەختی هەیە بۆ مۆبایل و کلیل و…
کێشی کارتۆنقەبارەی کارتۆنعه ده دى ناو هه رکارتۆنباركۆدى به رهه م
10560x490x385364213107