شوێنى شامپۆ یاس

  •  دیزاینێکی كه شخه و نوێ
  •  پركردنه وه ى ئاسانی خه زانه كه ى
  •  نیشاندەری خه زانى هەیە بۆ بینینی بڕی شلە
  •  نەوەی نوێی پەمپە پڕۆکان بە تەکنەلۆژیای نوێی فه نه رى پۆڵا و واشەری سلیکۆن
  •  ڕەهەندی باریک و ڕەسەنی ناوازەی هەیە
کێشی کارتۆنقەبارەی کارتۆنعه ده دى ناو هه رکارتۆنباركۆدى به رهه م
10/3455x365x43484112108